Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi Heo đạt chuẩn

999 lượt xem

Nước thải chăn nuôi heo là một trong những nguồn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái. Để giảm thiểu ô nhiễm do nước thải chăn nuôi heo, việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải là vô cùng cần thiết. Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi heo là một hệ thống gồm nhiều công trình, thiết bị được bố trí theo một quy trình nhất định, nhằm loại bỏ các chất ô nhiễm, giảm thiểu tác động xấu của nước thải đến môi trường.

Nước thải chăn nuôi lợn là nước thải phát sinh từ các hoạt động chăn nuôi lợn, bao gồm nước tiểu, phân lợn, nước rửa chuồng trại, nước rửa dụng cụ chăn nuôi,… Nước thải chăn nuôi lợn có thành phần phức tạp, bao gồm các chất hữu cơ, chất vô cơ, chất dinh dưỡng, vi sinh vật,…

Hình ảnh dự án hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi heo
Hình ảnh dự án hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi heo

Nước thải chăn nuôi lợn là gì? Mức độ nguy hiểm

Thành phần của nước thải chăn nuôi lợn

 • Chất hữu cơ: Chất hữu cơ chiếm khoảng 70-80% thành phần của nước thải chăn nuôi lợn, bao gồm các hợp chất protein, axit amin, cellulose, chất béo, hydrat cacbon,… Các chất hữu cơ này là nguồn thức ăn cho các vi sinh vật, gây ô nhiễm môi trường nước do quá trình phân hủy sinh học.
 • Chất vô cơ: Chất vô cơ chiếm khoảng 20-30% thành phần của nước thải chăn nuôi lợn, bao gồm các hợp chất như muối, ure, amoni, clorua, SO42-, đất cát,… Các chất vô cơ này có thể gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí.
 • Chất dinh dưỡng: Chất dinh dưỡng chiếm khoảng 10-20% thành phần của nước thải chăn nuôi lợn, bao gồm các hợp chất như N, P, K,… Các chất dinh dưỡng này có thể gây ô nhiễm môi trường nước, làm tăng hàm lượng chất dinh dưỡng trong nước, dẫn đến sự phát triển quá mức của các loài thực vật thủy sinh, gây ô nhiễm môi trường nước.
 • Vi sinh vật: Nước thải chăn nuôi lợn chứa một lượng lớn vi sinh vật, bao gồm các vi khuẩn, virus, ký sinh trùng,… Các vi sinh vật này có thể gây bệnh cho con người và động vật.
  Mức độ nguy hiểm của nước thải chăn nuôi lợn

Nước thải chăn nuôi lợn là một trong những nguồn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái.

 • Đối với môi trường nước: Nước thải chăn nuôi lợn chứa nhiều chất ô nhiễm, gây ô nhiễm môi trường nước, làm giảm chất lượng nước, ảnh hưởng đến đời sống của các loài thủy sinh, làm suy giảm hệ sinh thái thủy sinh.
 • Đối với môi trường đất: Nước thải chăn nuôi lợn khi thấm xuống đất sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, làm giảm độ phì nhiêu của đất, ảnh hưởng đến cây trồng.
 • Đối với môi trường không khí: Nước thải chăn nuôi lợn khi bốc hơi sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
 • Đối với sức khỏe con người: Nước thải chăn nuôi lợn chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh, có thể gây bệnh cho con người, đặc biệt là các bệnh về đường tiêu hóa, đường hô hấp,…

Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải chăn nuôi lợn

Để giảm thiểu ô nhiễm do nước thải chăn nuôi lợn, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Xây dựng hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi lợn: Đây là biện pháp hiệu quả nhất để giảm thiểu ô nhiễm do nước thải chăn nuôi lợn. Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi lợn có thể sử dụng các phương pháp sinh học, hóa học, vật lý để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải.
 • Áp dụng các biện pháp giảm thiểu lượng nước thải chăn nuôi lợn: Các biện pháp như giảm lượng thức ăn thừa, sử dụng máng ăn và máng uống kín,… có thể giúp giảm thiểu lượng nước thải chăn nuôi lợn.
 • Thu gom và xử lý phân lợn: Phân lợn là nguồn chất thải hữu cơ có giá trị dinh dưỡng cao, có thể được sử dụng làm phân bón cho cây trồng. Tuy nhiên, cần thu gom và xử lý phân lợn đúng cách để tránh gây ô nhiễm môi trường.

Việc xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi lợn là trách nhiệm của các cơ sở chăn nuôi lợn, nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Các phương pháp xử lí nước thải chăn nuôi lợn

Nước thải chăn nuôi lợn là một trong những nguồn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái. Để giảm thiểu ô nhiễm do nước thải chăn nuôi lợn, cần áp dụng các phương pháp xử lý nước thải phù hợp.

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi lợn, trong đó có thể kể đến một số phương pháp phổ biến như:

 • Phương pháp sinh học: Đây là phương pháp sử dụng các vi sinh vật để phân hủy các chất ô nhiễm trong nước thải. Phương pháp này có ưu điểm là hiệu quả cao, chi phí thấp, dễ vận hành và bảo trì.
 • Phương pháp hóa học: Đây là phương pháp sử dụng các hóa chất để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải. Phương pháp này có ưu điểm là hiệu quả nhanh, nhưng chi phí cao và có thể gây ô nhiễm thứ cấp.
 • Phương pháp vật lý: Đây là phương pháp sử dụng các thiết bị để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải. Phương pháp này có ưu điểm là chi phí thấp, nhưng hiệu quả không cao.

Phương pháp sinh học

Phương pháp sinh học là phương pháp sử dụng các vi sinh vật để phân hủy các chất ô nhiễm trong nước thải. Phương pháp này có thể được chia thành hai loại chính:

 • Phương pháp phân hủy yếm khí: Phương pháp này sử dụng các vi sinh vật yếm khí để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải. Phương pháp này có ưu điểm là hiệu quả cao, nhưng thời gian xử lý lâu.
 • Phương pháp phân hủy hiếu khí: Phương pháp này sử dụng các vi sinh vật hiếu khí để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải. Phương pháp này có ưu điểm là thời gian xử lý nhanh, nhưng chi phí cao hơn phương pháp phân hủy yếm khí.

Phương pháp hóa học

Phương pháp hóa học là phương pháp sử dụng các hóa chất để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải. Phương pháp này có thể được chia thành các loại chính sau:

 • Quá trình keo tụ: Phương pháp này sử dụng các hóa chất keo tụ để kết tủa các chất ô nhiễm trong nước thải.
  Quá trình oxy hóa hóa học: Phương pháp này sử dụng các hóa chất oxy hóa để oxy hóa các chất ô nhiễm trong nước thải.
 • Quá trình hấp phụ: Phương pháp này sử dụng các chất hấp phụ để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải.
  Phương pháp vật lý

Phương pháp vật lý là phương pháp sử dụng các thiết bị để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải. Phương pháp này có thể được chia thành các loại chính sau:

 • Quá trình lắng: Phương pháp này sử dụng lực trọng trường để lắng đọng các chất ô nhiễm có kích thước lớn trong nước thải.
 • Quá trình lọc: Phương pháp này sử dụng các vật liệu lọc để loại bỏ các chất ô nhiễm có kích thước nhỏ trong nước thải.
 • Quá trình khử trùng: Phương pháp này sử dụng các chất khử trùng để tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh trong nước thải.

Lựa chọn phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi lợn

Việc lựa chọn phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi lợn cần căn cứ vào các yếu tố sau:

 • Thành phần nước thải: Nước thải chăn nuôi lợn có thành phần phức tạp, bao gồm các chất hữu cơ, chất vô cơ, chất dinh dưỡng, vi sinh vật,…
 • Khối lượng nước thải: Khối lượng nước thải phụ thuộc vào quy mô chăn nuôi.
 • Điều kiện kinh tế: Chi phí đầu tư và vận hành hệ thống xử lý nước thải là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc.

Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi heo

Đầu tiên, nước thải được chảy vào hầm biogas, nơi nó trải qua quá trình xử lý để loại bỏ phần lớn chất hữu cơ. Đồng thời, quá trình này giúp giảm khả năng tồn tại của các khí độc hại, diệt khuẩn và mầm bệnh, đồng thời tạo ra khí metan CH4 có thể được sử dụng làm nguồn năng lượng, giúp tối ưu hóa chi phí.

Tiếp theo, nước thải chảy vào bể điều hòa, nơi có quá trình khuấy trộn nhằm đảm bảo sự đồng đều về nồng độ và lưu lượng. Từ bể điều hòa, nước thải chuyển sang bể UASB, nơi các vi sinh vật kị khí đóng vai trò quan trọng trong việc phân hủy chất hữu cơ. Quá trình này tạo ra các bọt khí metan CH4 và cacbonic CO2 nổi lên trên mặt nước, và chúng được thu bằng các chụp khí để sau đó được dẫn ra khỏi bể.

Mặc dù quá trình xử lý nước thải tại bể UASB đã giảm lượng BOD đáng kể, tuy nhiên, chưa đạt đến mức chuẩn cho phép. Do đó, để đảm bảo hiệu suất xử lý tối đa, bể AEROTANK được sử dụng để tiếp tục quá trình xử lý và đưa nước thải lên đến các tiêu chuẩn chất lượng nước yêu cầu.

Hình ảnh sơ đồ công nghệ xử lí sinh học Aerotank
Hình ảnh sơ đồ công nghệ xử lí sinh học Aerotank

Nguyên lý hoạt động của hệ thống bao gồm quá trình phức tạp và hiệu quả. Nước được đưa vào bể từ phía trên, trong khi khí được sục từ phía dưới bể nhằm tạo điều kiện tối ưu cho vi sinh vật và các chất hữu cơ. Quá trình này không chỉ đảo trộn hiệu quả mà còn cung cấp nguồn oxi cần thiết cho vi sinh vật trong bể.

Trong bể, các sinh vật hiếu khí thực hiện quá trình phân hủy chất hữu cơ theo phương trình phản ứng, sản xuất CO2, H2O, NO3-, SO42-, nhiệt lượng, và tế bào sinh vật. Sau đó, nước thải chuyển sang bể lắng 2 để loại bỏ bông bùn hoạt tính. Một phần của bùn được tái sử dụng tại bể Aerotank để duy trì mật độ vi sinh vật trong hệ thống.

Quá trình tiếp theo là nước thải được dẫn qua bể lắng đợt 2 (Bể lắng đứng) để tách và lắng lượng sinh khối dư thừa. Nguyên tắc hoạt động dựa trên sử dụng trọng lực, khiến cho các bông sinh khối không tan trong nước chìm xuống đáy và được đẩy ra khỏi hệ thống thông qua đường thải bùn. Điều này giúp loại bỏ hiệu quả sinh khối thừa, duy trì sự ổn định và hiệu suất của hệ thống xử lý nước thải sinh học hiếu khí.

Hình ảnh bể lắng đứng cơ bản
Hình ảnh bể lắng đứng cơ bản

Cuối cùng, trong quá trình xử lý nước thải, bước cuối cùng là công đoạn khử trùng tại bể khử trùng. Thông thường, chúng ta sử dụng clo lỏng để loại bỏ vi khuẩn và thực hiện quá trình oxi hóa các chất hữu cơ còn tồn đọng. Việc sử dụng clo lỏng không chỉ hiệu quả mà còn có chi phí hợp lý và dễ vận chuyển, là lựa chọn phổ biến trong ngành xử lý nước thải.

Ngoài clo lỏng, có thể cân nhắc sử dụng nước Javen như một phương pháp khử trùng thay thế. Quá trình này đồng thời giúp đảm bảo rằng nước thải đã trải qua các bước xử lý trước đó sẽ không chứa các tác nhân gây hại cho môi trường.

Cuối cùng, nước thải được xả ra nguồn tiếp nhận theo các tiêu chuẩn quy định trong QCVN 62-MT:2016/BTNMT về nước thải chăn nuôi. Quá trình này đảm bảo rằng nước được thải ra đáp ứng các yêu cầu chất lượng nước và đồng thời giữ cho môi trường xung quanh được bảo vệ và duy trì sự cân bằng sinh thái.

Lưu ý nhỏ: Nội dung trên website được tổng hợp từ nhiều nguồn tin khác nhau. Nếu có bất kỳ tranh chấp nội dung liên quan tới bản quyền, vui lòng gửi E-mail tới: vieclamchannuoi@gmail.com hoặc gọi: 0924.899.333. Chân thành cảm ơn!